GRAMMAIRE JUNIOR B1

Η Grammaire junior B1 απευθύνεται σε εφήβους που έχουν λάβει διδασκαλία γαλλικών έως 400 ώρες καθώς και σε τελειόφοιτους ή ενήλικες επιπέδου Β1 ή Β2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα βιβλία επιπέδου Β1.
Σημεία που κάνουν το βιβλίο να ξεχωρίζει
- Ολοκληρωμένη γραμματική. Πραγματεύεται όλα τα γλωσσικά φαινόμενα επιπέδου Β1.
- Απλό αλλά όχι υπεραπλουστευμένο βιβλίο
- Ξεκάρα δομημένη γραμματική. Οι 35 καρτέλες βασίζονται στην ίδια δομή:
• έναν εικονογραφημένο και ηχογραφημένο διάλογο
• εναλλαγή κανόνων και ασκήσεων (370 ασκήσεις) που διευκολύνει την αφομοίωση
• επανάληψη που περιλαμβάνει όλα τα γραμματικά φαινόμενα της καρτέλας
• έκθεση στην οποία ο μαθητής εφαρμόζει σε μια πραγματική επικοινωνιακή κατάσταση τα όσα έμαθε
- Ιδιαίτερα προσεγμένη σε λεξιλογικό επίπεδο γραμματική: το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στα παραδείγματα για την αποσαφήνιση των κανόνων καθώς και αυτό που χρησιμοποιείται στις ασκήσεις ανταποκρίνεται στο επίπεδο Β1, κάτι που επιτρέπει στους μαθητές να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα γραμματικά φαινόμενα
- Βιβλίο που δουλεύει τη γραμματική στον προφορικό λόγο: οι ηχογραφημένοι διάλογοι καθώς και οι προφορικές ασκήσεις που περιλαμβάνονται στις καρτέλες ενισχύουν την κατανόηση του προφορικού λόγου και προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προφορικές δοκιμασίες των εξετάσεων.

 

Ξεφυλλίστε το PROFESSEUR

 

1

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

GRAMMAIRE_JUNIOR_B1_LIVRE_ELEVE

GRAMMAIRE JUNIOR B1 LIVRE ELEVE

GRAMMAIRE_JUNIOR_B1_LIVRE_PROFESSEUR

GRAMMAIRE JUNIOR B1 LIVRE PROFESSEUR

e-shop link