Εταιρεία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 και η σημερινή νομική μορφή της είναι ΑΕ με επωνυμία Βερονίκ Ντονζέλ ΑΕ με διακριτικό τίτλο Trait d’union. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα είναι η έκδοση βιβλίων (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.

Η Trait d’union άλλαξε με τις παρεμβάσεις της τον χώρο των γαλλικών εκδόσεων στην Ελλάδα.

Η δημιουργία του livre du prof, η έκδοση μεθόδων εκμάθησης γαλλικών οι οποίες είναι προσασμοσμένες στο ελληνικό κοινό, το νέο concept βιβλίων προετοιμασίας για τις εξετάσεις ήταν κάποιες από τις καινοτομίες που άλλαξαν ριζικά τον χώρο των εκδόσεων FLE στην Ελλάδα. Η προσπάθεια της Trait d’union αναγνωρίστηκε από την αγορά και γρήγορα έγινε και παραμένει η πρώτη και η μεγαλύτερη εταιρεία έκδοσης βιβλίων FLE. Τα βιβλία της υιοθετούνται από τουλάχιστον έναν στους δύο μαθητές μεταξύ των βιβλίων δέκα και πλέον εκδοτικών οίκων.

Το όραμα της Trait d’union, το οποίο διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της (βιβλία, ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, τεστ κατάταξης, συμπληρωματικά υλικά, κτλ.) είναι η δημιουργία υλικού που βοηθά τους καθηγητές στην αποτελεσματική μετάδοση γνώσης και τους μαθητές να μάθουν σωστά τη γαλλική γλώσσα.