GRAMMAIRE JUNIOR A1-A2

Η Grammaire junior A1-A2 απευθύνεται σε νεαρούς εφήβους αρχάριους ή μαθητές που έχουν λάβει διδασκαλία γαλλικών 180 έως 200 ώρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις μεθόδους του ίδιου επιπέδου. Λαμβάνει υπ’ όψιν και το προφορικό κομμάτι της γραμματικής χάρη στα ηχογραφημένα μαθήματα και τις ακουστικές ασκήσεις.
Σημεία που κάνουν το βιβλίο να ξεχωρίζει
- 56 απλές και ξεκάθαρες καρτέλες γραμματικής κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με τους κανόνες που πραγματεύονται οι μέθοδοι
- 500 ασκήσεις ποικίλων τύπων και προοδευτικής δυσκολίας, οι οποίες καταλήγουν συστηματικά σε μια επανάληψη και σε έκθεση
- Έμφαση στον προφορικό λόγο μέσω πολυάριθμων ακουστικών ασκήσεων
- Προσεγμένη επιλογή λεξιλογίου σύμφωνα με τα επίπεδα του DELF στα παραδείγματα και τις ασκήσεις
- Ειδικές επισημάνσεις (A1-A2) για τα γραμματικά φαινόμενα και τις ασκήσεις, οι οποίες διευκολύνουν το έργο των καθηγητών
- 20 καρτέλες γραμματικής ορθογραφίας.

 

Ξεφυλλίστε το Α1-Α2 Professeur

1

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2

GRAMMAIRE_JUNIOR_A1_A2_LIVRE_ELEVE

GRAMMAIRE JUNIOR A1-A2 LIVRE ELEVE

GRAMMAIRE_JUNIOR_A1_A2_MANUEL_NUMERIQUE

GRAMMAIRE JUNIOR A1-A2 MANUEL NUMERIQUE

GRAMMAIRE_JUNIOR_A1_A2_LIVRE_PROFESSEUR

GRAMMAIRE JUNIOR A1-A2 LIVRE PROFESSEUR

e-shop link