ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ

-- Οι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με το ελληνικό αλφάβητο.

-- Μαθαίνουν τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα της αλφαβήτου.

-- Εξασκούνται γράφοντας και παίζοντας.

-- Γνωρίζουν τους διφθόγγους της ελληνικής γλώσσας.

-- Μαθαίνουν να γράφουν και να λένε τις πρώτες τους λέξεις στα ελληνικά.

 

Ξεφυλλίστε το βιβλίο

1

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

toprotoalfavitari

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ

e-shop link